Отложено е делото за добив на газ в Добруджа, което трябваше да се проведе днес

Отложено е делото за добив на газ в Добруджа, което трябваше да се проведе днес
Датата на заседанието по делото за добив на газ в община Генерал Тошево, което трябваше да се проведе днес, е променена

Поради заместване на вещото лице  с друго и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог, Административният съд във Варна е пренасочил заседанието по делото  за 5-и ноември от 11 часа. 


Делото за добива на газ в Добруджа е отложено за 8 октомври


Замяната е в резултат на постъпил отговор от назначеното вещо лице, според който предвид служебната си натовареност и дългогодишни колегиални взаимоотношения с членовете на екипа, изготвил Оценка на въздействието върху околната среда, счита, че не е в състояние да даде безпристрастно експертно становище.


От Административния съд във Варна припомнят, че съдът назначи с протоколно определение от 13 ноември 2018 година комплексна съдебно-техническа експертиза (хидрогеолог, сондажен инженер, геолог, химик и геолог-геофизик), съдебно-техническа (екологична) експертиза и съдебно –медицинска експертиза.


Производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.


На следващото заседание 5-и ноември предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+