Проект, включващ ремонт на бул. “Добричка Епопея” ще гласува Общинският съвет на Добрич

На 11 октомври Общинският съвет на Добрич ще проведе извънредна сесия, в която са включени общо четири докладни записки.

Проект, включващ ремонт на бул. “Добричка Епопея” ще гласува Общинският съвет на Добрич

Една от тях е Община Добрич да кандидатства с проектно предложение „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“. Основната цел на проекта е подобряване условията на движение, повишаване ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за алтернативни форми на придвижване.


Проектът включва следните инвестиционни мерки с предварително заложен бюджет от индикативни стойности - интелигентна транспортна система, обновяване на съпътстваща инфраструктура по бул. “Добричка Епопея”, нов подвижен състав  - електробуси, зарядни станции и трансформатор, система за управление на обществения транспорт, облагородяване на 30 спирки за обществен транспорт.

Целта на интелигентна транспортна система е  да се постигне подобряване на пропускливостта на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт чрез автоматизирано "умно" управление на светофарите, ще бъде изградена автоматизирана система за управление и контрол на движението. Дейността обхваща проучване, проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор за монтиране и пускане в действие на система за управление на трафика, която ще променя циклите на 21 светофарни кръстовища с оглед на натовареността им с превозни средства. За функционирането на интелигентната транспортна система се предвижда изграждане на специализиран Център за управление на трафика. Той ще бъде позициониран в непосредствена близост до едно от възловите кръстовища в Добрич.  Освен интелигентна транспортна система, ще се позиционира и система за управление на обществения транспорт, като по този начин се цели максимална ефективност на предвижданите разходи.

Във връзка с оценка на проектното предложение, получена на 19 септември,  при подаване на проектни предложения от инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ следва да бъде представено  решение на Общинския съвет,  с което се поема ангажимент за  осигуряване на необходимия ресурс, само в случай,  че одобрената безвъзмездната финансова помощ не покрива общата стойност на проектното предложение,  чрез собствени средства, вземане на кредит или друга подкрепа от финансова институция.

За целта, ако проектът бъде одобрен за финансиране, ще бъдат предприети действия по вземане на последващи решения на Общинския съвет, с посочване на конкретни параметри за поемане на общински дълг и даване на съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова институция.

Общинският съвет на Добрич ще гласува докладната записка на 11 октомври, петък,  на извънредна сесия.