Правят тестове за дрога на учениците в Русия

Здравното министерство на Русия разработва нова система за тестване на учениците и студентите за употреба на наркотични вещества. Предвижда се да бъдат въведени законодателствени промени, които да регламентират мониторинга в училищата и да дадат резултат в посока превенция на наркоманията.

Правят тестове за дрога на учениците в Русия
Руският президент Дмитрий Медведев започна ожесточена борба с наркоманията сред подрастващите в страната.

В здравното министерство усилено работят върху нова система за тестване на учениците и студентите за употреба на упойващи вещества. Целта на кампанията е да покаже мащаба на разпространение на наркоманията сред младежите.

Предвиждат се и промени в законодателството, които ще регламентират мониторинга в училищата.

В Татарстан, например, наркомониторингът работи вече 5 години и дава блестящи резултати на превенция срещу наркотичната зависимост на подрастващите.