Свободни работни места в Добрич на 10 септември

Свободни работни места в Добрич на 10 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати  10


Зареждач, материали и полуфабрикати  6


Чистач/ Хигиенист, Без образование,Основно1


Учител, теоретично обучение, Висше / Ветеринарна медицина (Учител)  1


Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1


Директор, музей/галерия, Висше / История и археология (магистър)  1


Графичен дизайнер,  Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1


Учител, детска градина, Висше / Подготовка на детски учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на начални учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)  1


Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър/бакалавър  - НУП )  1


Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)  1


Учител, теоретично обучение, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Квалификация - учител по физическо възпитание и спорт)  1


Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Чужди езици и филологии (Магистър - немска филология, с втора ПКС), Немски1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, българска филология, физкултура), Руски1


Образователен медиатор, Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно  1


Механик, промишлено оборудване, Висше,Професионален колеж,Средно  2


Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  10


Животновъд, Начално,Основно  2


Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5


Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10


Машинен оператор, обувно производство, Основно2


Машинист, пътно-строителни машини, Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)  1


Работник, поддръжка на пътища, Основно,Начално  1


Сервитьор, Основно,Средно  3


Изпълнител, Основно,Средно  1


Пакетировач, Основно,Средно  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1


Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2


Камериер/камериерка, хотел, Средно  1


Барман, Средно  5


Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1


Огняр,  Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1


Специалист, труд и работна заплата, Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)  1


Заварчик, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)  1


Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2


Стругар, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)  1


Машинен оператор, металообработващи машини, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3


Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)  1


Водач, селскостопански машини, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1


Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3


Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5


Крояч, текстил, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3


Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10


Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  3


Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално  5


Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2


Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4


Касиер, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1


Технически сътрудник, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1


Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1


Диспечер, транспортни средства, Средно / Транспортни  услуги,Средно  2


Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1


Сладкар, Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1


Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2


Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2


Сервитьор, Средно,Основно  10


Готвач, Средно,Основно  1


Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3


Камериер/камериерка, хотел, Средно,Основно,Без образование  3


Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5


Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2


Крояч, текстилСредно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Образователен медиатор, Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи (Образователен медиатор)  1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1


Транжор, Средно,Средно / Хранителни технологии  2


Колач, животни, Средно,Средно / Хранителни технологии  4


Мелач, суровини и полуфабрикатиСредно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2


Филиал Балчик


Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / История и археология (Лектор по История.)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители  1


Гладач, преса (ръчно), Основно  3


Крояч, платна, Основно3


Шивач, Средно  5


Санитар, Средно  2


Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1


Медицинска сестра, Средно / Медицина  2


Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3


Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Помощник-готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  1


Склададжия, Средно,Висше  1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+