Свободни работни места в Добрич на 10 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 10 септември

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  10

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Чистач/ Хигиенист, Без образование,Основно1

Учител, теоретично обучение, Висше / Ветеринарна медицина (Учител)  1

Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски1

Директор, музей/галерия, Висше / История и археология (магистър)  1

Графичен дизайнер,  Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Учител, детска градина, Висше / Подготовка на детски учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на начални учители (Детски учител,  детски и начален учител. ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)  1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (Логопед)1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (Магистър/бакалавър  - НУП )  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназия, Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (Старши учител по Изобразително училище и Технологии и предприемачество)  1

Учител, теоретично обучение, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Квалификация - учител по физическо възпитание и спорт)  1

Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитация, Английски, Руски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Чужди езици и филологии (Магистър - немска филология, с втора ПКС), Немски1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, българска филология, физкултура), Руски1

Образователен медиатор, Висше / Социална работа с деца и младежи,Средно  1

Механик, промишлено оборудване, Висше,Професионален колеж,Средно  2

Производител, обувки (ръчно), Начално,Основно  10

Животновъд, Начално,Основно  2

Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10

Машинен оператор, обувно производство, Основно2

Машинист, пътно-строителни машини, Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2

Шофьор, лекотоварен автомобил, Основно (шофьор C),Средно / Транспортни  услуги (шофьор C)  1

Работник, поддръжка на пътища, Основно,Начално  1

Сервитьор, Основно,Средно  3

Изпълнител, Основно,Средно  1

Пакетировач, Основно,Средно  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1

Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Камериер/камериерка, хотел, Средно  1

Барман, Средно  5

Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1

Огняр,  Средно (Правоспособност за обслужване на парни котлии водогрейни котлипод високо налягане и газови съоръжения)  1

Специалист, труд и работна заплата, Средно / Икономически науки,Висше / Икономически науки (Икономист)  1

Заварчик, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик),Основно (заварчик)  1

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Стругар, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар),Основно (Стругар)  1

Машинен оператор, металообработващи машини, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер),Основно (Шлосер)  1

Водач, селскостопански машини, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1

Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5

Крояч, текстил, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  3

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Начално  5

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Касиер, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1

Технически сътрудник, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1

Охранител, Средно / Сигурност,Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1

Диспечер, транспортни средства, Средно / Транспортни  услуги,Средно  2

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сладкар, Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1

Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2

Работник, правене на колбаси, Средно / Хранителни технологии,Средно  2

Сервитьор, Средно,Основно  10

Готвач, Средно,Основно  1

Общ работник, промишлеността, Средно,Основно  3

Камериер/камериерка, хотел, Средно,Основно,Без образование  3

Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5

Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2

Крояч, текстилСредно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Образователен медиатор, Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи (Образователен медиатор)  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Транжор, Средно,Средно / Хранителни технологии  2

Колач, животни, Средно,Средно / Хранителни технологии  4

Мелач, суровини и полуфабрикатиСредно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2

Филиал Балчик

Помощник кухня, заведение за бързо хранене  4

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / История и археология (Лектор по История.)1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители  1

Гладач, преса (ръчно), Основно  3

Крояч, платна, Основно3

Шивач, Средно  5

Санитар, Средно  2

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Медицинска сестра, Средно / Медицина  2

Болногледач, Средно / Медицина (Болногледач.)  3

Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Помощник-готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки - Готвач)  1

Склададжия, Средно,Висше  1