Обявиха конкурс за директор на Зоопарка в Добрич

Обявиха конкурс за директор на Зоопарка в Добрич
От Община Добрич обявиха конкурс за директор на Центъра за защита на природата и животните

Основната цел на длъжността е кандидатът да организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на Община Добрич.


Минималните  изисквания за заемане на длъжността са висше образование, степен „бакалавър”, в професионално направление „Аграрни науки и ветеринарна медицина“, „Администрация и управление“ и/или „Науки за земята“, както и професионален опит от една година и владеене на немски език. 


Конкурсът ще се проведе в етапите - допускане по документи, защита от допуснатите кандидати на Концепция за дейността и развитието на общинското предприятие за период от 3 години, подробно разработена за първата от тях, и събеседване.


Документите трябва да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община град Добрич до 1 септември.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+