Служителите от МВР отбелязват своя професионален празник

Днес се отбелязват 139 години от създаването на Министерството на вътрешните работи.

Служителите от МВР отбелязват своя професионален празник

С Указ №1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I Батенберг се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство.
Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов. Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация, народно здраве, ветеринарно дело, управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893, управлението на пощите, което свършва през 1882 г., а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.