Декларация с актуални данни подават ненастанените в общински жилища, но включени в списъка на Общината

До 31 март граждани, семейства и домакинства, включени в окончателния списък за настаняване в общински жилища, но ненастанени до 1 март, подават декларации с актуални данни.

Декларация с актуални данни подават ненастанените в общински жилища, но включени в списъка на Общината

Задължението произтича от чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, съобщават от там. Екземпляр от декларацията се получава и подава на 6-о работно място в Центъра за услуги и информация.


Тези, които не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, ще бъдат изключени от списъка за настаняване на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от наредбата.