Специализирана трудова борса ще се проведе в Добрич

Специализираната трудова борса ще бъде с участието на работодатели от сферата на туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, съобщават от Агенцията по заетостта, които са организатори на събитието.

Специализирана трудова борса ще се проведе в Добрич

Всички младежи (учащи и безработни), желаещи да се реализират в тази сфера на дейност могат да посетят трудовата борса, която ще се проведе на 28 март от 10 часа в сградата на Международния колеж, ул. „България” 3.
Търсещите работа по професии в сферата на хотелиерство и ресторантьорството ще имат възможността да се информират за свободните работни места и да осъществят пряк контакт и договаряне с работодателите.