Важно съобщение за гражданите във връзка с изменение на Закона за гражданска регистрация

По повод изменение в Закона за гражданска регистрация, Община Добрич информира:

Важно съобщение за гражданите във връзка с изменение на Закона за гражданска регистрация

Лицата, променили настоящия си адрес от едно населено място в друго в периода от 01.09.2010 до 31.01.2011г. в двумесечен срок (до 20.07.2011г) трябва да представят в Община град Добрич - Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението”по ул„Л.Каравелов" 6 по нов настоящ адрес изискващите се документи по чл. 92, ал.2 и 3 от Закона за гражданската регистрация, а именно:
            -документ за собственост на имота
            -договор за ползване на имота за жилищни нужди
            -писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец 

За лицата, които не са изпълнили в определения срок това си задължение автоматично ще бъде върнат старият им настоящ  адрес.