428 говедовъдни ферми от Добричко трябва да достигнат европейските изисквания

В 600 ферми в Добруджа се отглеждат близо 11 хиляди крави, стана ясно на информационна среща за мерките по ПРСР.

428 говедовъдни ферми от Добричко трябва да достигнат европейските изисквания

Близо 7000 крави се отглеждат във ферми от първа категория в Добричка област. Общо 600 са фермите за млечно говедовъдство в региона, като 173 отговарят на изискванията за производство на качествено мляко и са категоризирани в първа категория. Останалите 428 са стопанства от втора и трета категория с общо около 4000 глави говеда. Това съобщи Виолета Кръстева, началник отдел „Животновъдство” в МЗХ по време на среща със земеделски производители в Добрич. Форумът беше последната среща от информационната кампания на аграрното министерство в страната, свързана с разясняване на мерките по Програмата за развитие на селските райони. В презентацията беше акцентирано върху възможността за прекатегоризиране на фермите (от втора и трета категория) чрез мерките на ПРСР, тъй като след 1 януари 2012 г. те няма да могат да реализират произведеното от тях мляко. В Добричка област изискванията за хуманно отношение към животните трябва да се достигнат от Птицекомбината в село Дончево, в който се отглеждат кокошки-носачки и от още пет ферми за бройлери, уточни още Виолета Кръстева. 

Възможностите за инвестиции по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантирани бюджети разясни Диана Трифонова от МЗХ. По тази мярка предстои отваряне на прием в периода 4-15 юли. Гарантираните бюджети осигуряват средства, свързани с Нитратната директива, със сектор мляко – производство на качествено сурово мляко, постигане на стандартите за хуманно отношение към животните и преход от конвенционално към биологично производство. За стандартите, свързани с качествено сурово мляко и хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки, ще се получават по-високи субсидии до 60%, поясни още Диана Трифонова. Ако проектите по покриването на тези два стандарта бъдат одобрени, това ще даде възможност за получаване на кредити на преференциални лихви от ДФ „Земеделие”.

 

На последната среща от информационната кампания на МЗХ бяха изнесени още разяснения за изпълнение на проекти на одобрени кандидати по мярка 112 за млади фермери, подробности от мярка 142 „Създаване на организации на производителите” и мярка 214 „Агроекологични плащания”. Фермерите бяха запознати с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи”.