Йорданов представи своите заместници

Йорданов представи своите заместници
На пресконференция днес, Йордан Йорданов, представи официално завършения си кметски екип. Подкрепа и съвети в следващите 4 години, той ще получава от арх. Боян Коларов, Елка Димова, Росица Йорданова, д-р Емилия Баева, Калина Георгиева и Галина Миткова.

Д-р Емилия Баева е зам. - кмет по хуманитарни дейности - култура, образование, здравеопазване и социални дейности. През своя мандат тя ще направи всичко по силите си за развитието и просперитета на културният и социален живот на гражданите. „Добрич разполага с мрежа от културни институции, културен календар, връзка с местните културни дейци. Обещавам да допълня културния живот с нови събития с помощта на местни и национални и световни творци.”, каза тя. Материално-техническата база ще бъде актуализирана, културният туризъм ще търпи развитие, ще се актуализира статута на Стария Добрич. Баева възнамерява да си партнира с общинският съвет и да търси нужната помощ за постигане на поставените цели. Що се касае до образованието, то ще е достъпно, модерно и конкурентноспособно. Децата ще получават специализация като за тази цел ще се провеждат срещи с местния бизнес, за да се адаптира образованието към потребностите на бизнеса. „Всяко едно мое действие ще има ясна цел  - децата да получават адекватно внимание и реализация в Добрич”, каза тя. „В Добрич има много социални дейности и се  работи по множество проекти, които са публично достъпни на сайта на община Добрич”, заяви д-р Баева.Боян Коларов е  зам.-кмет „Устройство на територията“. Една от важните за него връзки е тази с гражданите. Общинска администрация трябва да изгради доверие и здрава връзка с обикновеният гражданин и да приема неговите проблеми отговорно. Коларов смята, че Добрич е готов за зимата, но ако случайно възникне проблем, то своевременно ще се търсят начини за неговото отстраняване. Кабелните и интернет доставчици ще приберат кабелите под земята. Ще се работи за качественото и навременно почистване на града. Ще има Коледен базар и елха, които ще се настанят в района на КООП-четата. Росица Йорданова отговаря за ресора „Икономическо развитие и европейски фондове“. За нея работата в екип е най-важна за постигането на целите. Работата по започнатите проекти продължава. Миналата седмица е внесена докладна за искане на трето авансово плащане за асфалтиране на междублоковите пространства ( Дружба 3-зад блок 30, Дружба 3 – около блок 40 и спортната площадка по ул. Самарско знаме), която е одобрена. Предстои финала на проект „Техническа помощ”, отнасящ се до изграждането и функционирането на областни информационни центрове. Програма „Добро управление” ще бъде стартирана, за да служи като финансова инжекция за тези центрове. Така се осигурява информация по структурни и кохезионни фондове на ЕС. Проекта е на стойност 315 000 лв. и ще се сключи в началото на януари 2016 г. Планът за възстановяване и развитие на града ще бъде обновен с инвестиционна програма, даваща възможност за кандидатстване по оперативна програма „Развитие и растеж”. Елка Димова е зам. кмет „Финанси и общинска собственост“. За нея на дневен ред е съставянето на Бюджет 2016 г. Съставена е 3-годишна прогноза за приходи и разходи, което ще е отправната точка при формирането на бюджета.  „Ще взема под внимание всички проблеми и молби от страна на другите зам. кметове, тъй като всяко начинание има нужда от финансиране”, заяви Димова. Кметският екип добива завършен вид с Галина Миткова – началник на отдел „Канцелария“ и Калина Георгиева  -  на Община Добрич.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+