С изкуство децата казват: Не на насилието!

С изкуство децата казват: Не на насилието!
Община град Добрич, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Общински младежки център „ Захари Стоянов” организираха конкурс - изложба „Деца творят срещу насилието”. Той е съпровождащо мероприятие на поп - рок фестивала „Сарандев”.

Под този наслов изложбата се организира за четвърта поредна година. Тази година активно се включиха 35 ученика от: ОУ „ Ст. Караджа”, СОУ „П.Р. Славейков”, СОУ „ Д. Талев”, СОУ „ Д. Габе”, ЧПГ „ Леонардо да Винчи”, ателие ”Стела и Дара”. Чрез изкуството децата се противопоставят на насилието и агресията и изразяват отношението си към тези асоциални прояви.


Откриването на изложбата ще се състои на 10 май 2011 от 16.00 часа в ОМЦ „ Захари Стоянов”. Наградите за най-добре представилите се училища и индивидуални участници са осигурени от Община град Добрич.


МКБППМН паралелно с организирането на конкурса – изложба проведе и  анкетно проучване сред 370 ученици на възраст от 6 до 9 клас. То има за цел да установи причините водещи до насилие и агресия у децата, степента им на готовност да се противопоставят на тези негативни прояви и да се сравнят и анализират резултатите от проведеното през 2009 година проучване. Резултатите от анкетата и техния анализ ще бъдат представени пред училищните ръководства, пленарния състав на МКБППМН и заинтересовани страни.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+