България спечели от руската забрана за износ на зърно

България, Румъния и Молдова всъщност са успели да запълнят празнината след руското експортно ембарго.

България спечели от руската забрана за износ на зърно
След като миналия август Русия забрани износа на зърно от страната, за да гарантира хранителния си баланс, а Украйна я последва, другите страни – производители на зърно от Черноморския регион получиха възможност да изнесат повече продукция – пише специализирания аграрен сайт АПК – информ.

Диана Донева, директор на компанията Scanwel, твърди, че има видим ръст в износа на зърно от България, Румъния и Молдова. За тези държави селскостопанската 2009/10 година се е оказала доста благоприятна.

По време на международната Зърнена търговска среща, която се провежда от 17 до 19  април в Шарм ел-Шейх в Египет, Донева е посочила данни, че трите страни са изнесли 4.4 млн. тона пшеница, 3 млн. тона царевица и 1.1 млн. т. ечемик.

Тази година обаче се очаква да е още по-добра за износителите от България, Румъния и Молдова. Според експерта те ще изнесат до 5.5 млн. тона пшеница, както и 4.1 млн. тона царевица и 1.5 млн. тона ечемик.

Така България, Румъния и Молдова всъщност са успели да запълнят празнината след руското експортно ембарго, като до въвеждането му на 15 август Русия е изнесла 3.1 млн. тона пшеница, 1.6 млн. т. в това число за Египет.