Земеделски производители настояват за повторни проверки на санкционираните от ДФЗ

Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/ предприема действия за колективен иск за оспорване на неправомерно санкционираните производители, попаднали в списъка за възстановяване на средства за Кампания директни плащания на площ за 2009 г. По неясни критерии обработваеми площи са изключени от допустимия за подпомагане слой.

Земеделски производители настояват за повторни проверки на санкционираните от ДФЗ

Асоциация на земеделските производители в България съобщава, че Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е изплатила сумите, а впоследствие на базата на сателитни снимки се отчита разминаване в обработваемите площи и се въвеждат санкции със задна дата.
В списъка с бенефициенти, които следва да възстановяват надвзети субсидии попадат и такива земеделски производители, които в трите последователни кампании за 2007, 2008 и 2009 година са очертали и обработвали едни и същи площи. В следствие на теренните проверки на място не са установени несъответствия и въпреки това, попадат в списъка с длъжници към ДФЗ.  „Не може три поредни години да очертавам едни и същи площи, а сега да се оказва, че повече от 1000 декара, от обработваемата земя е изключена от допустимия слой,” споделя Георги Илиев, земеделски производител, който обработва над 34 хил. дка. в Ямболска област. „Не можем да се съгласим с наложените санкции. Необходимо е да се направят повторни  проверки” допълва фермерът.

 

Сред земеделските производители попадат и такива с голям обем обработваеми площи, които заради санкции от 200 лева, не могат да получат субсидиите си за 2010 година, които в момента са им необходими за пролетната кампания и всички агротехнически мероприятия, които изискват значителен финансов ресурс. Според регионалният координатор на АЗПБ за Ямболска област, Николай Димов, който трябва да възстанови 198 лева, това, което се случва сега е недопустимо. „Не може коректни бенефициенти и добросъвестни земеделски производители да търпят санкции заради реалните нарушители”. Ако не се предприемат адекватни действия за разрешаване на така създалата се ситуация, категоричен съм, че ще търся правата си по съдебен път” допълва фермерът.


Сертифицирано за биологично производство дружество с обработваема земя в Плевенска област, има наложена санкция за възстановяване на цялата получена субсидия на стойност над 70 000 лева. Управителят Надя Попова е категорична, че е необходима допълнителна теренна проверка за установяване на случая с попадане на обработваемите площи в недопустимия за подпомагане слой. „Ние имаме италиански и гръцки партньори и ако не се разреши нашият казус, ще бъдем принудени да се откажем от производството в България” категорична е Надя Попова.

 

Тази седмица Областните дирекции на ДФЗ отправят покани към земеделските производители за получаване на  актове за установяване на публични държавни вземания /АУПДВ/. Председателят на УС на АЗПБ Христо Цветанов заяви, че при консултациите направени с ангажираната адвокатска кантора се установява, че въпреки подписаните актове, санкционираните земеделски производители имат право на завеждане на дела. „Поддържаме контакт с нашите колеги, и ще окажем съдействие за изясняване на случаите, както и за завеждане на дела срещу Държавен фонд „Земеделие”. Обмисляме и предявяването на колективен иск.” заявява председателят на АЗПБ Христо Цветанов и допълва, че днес е поискана среща с министър Найденов и ще се настоява за преразглеждане на санкциите.