Преброяване 2011 е успешно проведено в област Добрич

Днес се проведе четвъртото, последно заседание на преброителната комисия под председателството на зам. областния управител Тодор Георгиев. Директорът на Териториално статистическо бюро - град Добрич и секретар на комисията Неделчо Василев запозна членовете с Доклада за организацията и провеждането на Преброяване 2011. Преброяване 2011 е успешно проведено в област Добрич, стана ясно от заседанието.

Преброяване 2011 е успешно проведено в област Добрич

Неделчо Василев съобщи, че предварителните резултати от преброяването ще бъдат оповестени на Национална пресконференция, която ще бъде дадена едновременно във всички областни центрове в цялата страна през месец април.      

Директорът на ТСБ отчете, че Преброяване 2011 е приключило успешно и изказа благодарност на хората от общинските администрации и всички, които са съдействали за много добрата организация и разяснителна кампания.     

 

Отчетен бе приносът на медиите на територията на областта и тяхното коректно и професионално участие в процеса.     

 

Окончателните резултати от Преброяване 2011 ще бъдат готови в края на юни, съобщи шефът на статистиката.

 

Докладът, който ще бъде изпратен в Централната преброителна комисия, отбязва големия интерес и ангажираност на жителите на областта към електронното преброяване, което надхвърли очакванията и в областта електронно се преброиха 68190, като в гр. Добрич  47863 души /51,46%/ се преброиха електронно, за страната - 3100023 души или 41,2%.

 

В областта са попълнени 75740 преброителни карти, които по предварително утвърден график са предадени от общинската преброителна комисия в ТСБ  и са подредени по общини, преброителни участъци и контролни райони и се съхраняват в ТСБ в специално помещение, предоставено от Областния управител със съдействието на председателя на Областната преброителна комисия Тодор Георгиев.

 Няма отказали да се преброят в Добричко.