Подменят водопровода в 4 шабленски села

Община Шабла организира първа копка по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на селата Ваклино, Дуранкулак, Езерец и Крапец“, която ще се проведе на 17 май /събота/ от 15:30 часа в терена до ресторант „Морски бриз“ в Крапец.

Подменят водопровода в 4 шабленски села

Проектът е на стойност 5 022 766 лв. без ДДС и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ със срок за изпълнение – 6 месеца.
Ще бъде реконструирана и въведена в съответствие с нормативно установените стандарти вътрешната водопроводна мрежа в четирите села, което ще доведе до  намаляване на загубите на питейна вода и повишаване на качеството на подаваната вода за пиене.

Общата цел на проекта е изграждане на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в общината.

Изпълнител на строителните дейности е „Хидрострой“ АД - Варна, а строителният надзор е поверен на „Дема Т7“ ДЗЗД – Варна.