Проект за социално включване в Тошево

Община Генерал Тошево получи потвърждение от Министерство на труда и социалната политика за успешно преодоляване на първата фаза за кандидатстване по Проект "Социално включване" и класиране за представяне на пълна проектна документация.

Проект за социално включване в Тошево
Проекта за социално включване се състои в предоставяне на 12 социални услуги на деца от 0 до 7 годишна възраст и родителите им, чрез Общностен център. По-голямата част от услугите ще се предоставят от работещите досега в детските градини, но ще бъдат привлечени и 22 медиатори от ромската общност, психолози, социални работници, медицински специалисти и др.

Общата стойност на проекта е 800 000 лв, от които над 373 000 лв ще бъдат за строително-монтажни дейности и обзавеждане, а останалите за медиаторите и привлечените външни специалисти и дейностите по предоставяне на 12-те социални услуги.

С този проект се цели подпомагане на децата и семействата в тежко положение на територията на община Генерал Тошево, в подготовката им за училище.