ЕОН Добрич за 17 и 18 февруари

Четвъртък, 17.02.2011:

На 17.02.2011г. от 09:00 до 16:00 часа поради профилактика на съоръженията ще бъде прекъснато електрозахранването в района: Гр.Добрич - Площадка бившо ОПСО.

На 17.02.2011г. от 09.00 до 16.00 часа поради неотложни ремонтни работи ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич Вилна зона „Алмаллии”

На 17.02.2011г. от 09.00 часа до 16.30 часа в гр.Балчик, ж.к.”Балик”, блокове: 8,9,10,11прилежащи към тях гаражи,Албенска кооперация, комплекс Форум Детски ясли магазин хранителни стоки гаражи на горско стопанство, Тунел Балчик гаражи на 21 блок, 20 блок, 13 блок, поради ремонт на мрежа средно напрежение са възможни прекъсвания на електрозахранването.

Петък, 18.02.2011: 

На 18.02.2011г. от 09.00 часа до 16.30 часа в гр.Балчик,вз Момчил дере ,обект на горско стопанство

На 18.02.2011г. от 09:00 до 16:00 часа поради профилактика на съоръженията ще бъде прекъснато електрозахранването в района: Гр.Добрич - Радиаторен завод - Цех.