Добричко училище в Европейския парламент

След активно участие в програмата „Евроскола”, организирана от Европейския парламент, учениците на Профилирана Гимназия по Туризъм и Предприемачество „ Райко Цончев”- град Добрич бяха избрани да посетят Европейския парламент в град Страсбург, Франция на 31 март.

Добричко училище в Европейския парламент

Тази инициатива дава възможност на 24 ученика и 2 преподавателя от гимназията да вземат участие в един парламентарен ден в Страсбург. Около 500 ученици от училища във всички страни-членки на Европейския съюз ще  прекарат 1 ден в Европейския парламент, където ще участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски парламент". Работните срещи ще се осъществяват главно на английски и френски език.
„От момента на пристигане в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, стават част от многоезичните работни групи и се сблъскват с многообразието на различните етнически и лингвистични особености”, каза Светла Иванова, директор на гимназията. „ Необикновеният урок на младите участници ще подкрепи европейското гражданско образование, а техните културни и езикови различия  ще допринесат за развитието на Европейския съюз”, добави още тя.