Жена се жалва, че я агитират чрез SMS

Жена се жалва, че я агитират чрез SMS
Подменени образци на бюлетините във Ведрина - имена на кандидат-депутати с болд

В РИК – Добрич е постъпила е жалба с от Тюляй Мехмедова за получен рекламен SMS с агитационно съдържание. След разглеждане на жалбата и разисквания, РИК установи, че извършителят на нарушението по чл. 133 ал.6 от ИК не може да бъде идентифициран. Административно-наказателната отговорност е лична и поради това, че  агитационното съобщение е подадено от неустановен подател, административно-наказателна отговорност на конкретно лице не може да бъде ангажирана. Затова жалбата е оставена без уважение.

Постъпил е сигнал по телефона в 19.00 ч. снощи от Мария Димитрова, председател на СИК в с. Ведрина. При подготовката на изборното помещение за гласуване и подреждане на изборните книжа са присъствали 6 от членовете на СИК. Влязло е лице, което е предложило и предало на членовете на комисията образец на „бюлетина" - 2 бр., едната от които да поставят на информационното табло от членовете на комисията, а другата вътре в секцията. Едната е залепена на информационното табло от членовете на комисията. Другата е оставена вътре в секцията. Извършена е проверка от членове на РИК. При посещението е установено изнесеното в сигнала, както и, че бюлетината не е по утвърдения образец и имената на част от кандидатите за народни представители са с по-тъмен шрифт (болд). След доклад за извършената проверка от членове на РИК е дадено указание на председателя на СИК незабавно да отстрани поставения образец, да го запази и приложи към Протокола на секционната комисия и да го замени с бюлетините, предоставени от общинска администрация, като при поставянето им на информационното табло, на лицевата страна на бюлетината бъде изписан текст ОБРАЗЕЦ.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+