Европейските фондове и Община Добричка

Информационна среща за представяне на добри практики от успешно реализирани проекти на Община Добричка проведе Областен информационен център – Добрич. Участие в срещата взеха кметове, кметски наместници, представители на ...

Поискаха зелена вълна и детски площадки от Бюджет 2014 на Добрич

Около 50 човека участваха в публичното обсъждане на проектобюджета на Община град Добрич за следващата година.

Започва строителството на 43 жилищни сгради в Добричко

През третото тримесечие на тази година местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 43 жилищни сгради със 79 жилища в тях, както и на 42 други сгради.

Глобяват Енерго-про с един милион лева

Комисията за защита на конкуренцията установи, че дружеството "Енерго-Про Мрежи" АД е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на разпределение на електрическа енергия, като е осъществявало управление на ...

VIP Security откри офис в Добрич

Нов офис в един от най-големите градове в Североизточна България – Добрич, откри групата за услуги за сигурност VIP Security. Той ще обслужва клиентите в Добрич, Балчик, Каварна и останалите населени места в региона.

Добра събираемост на собствените приходи отчита Община Добрич

За първите 10 месеца на тази година данъчните постъпления са с 651 000 лева повече в сравнение със същия период на миналата година, а неданъчните - с 2 090 000 лева повече. Общият ръст е 121.15%.

617 лева е средната заплата в Добричко

През третото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие с 2.4% до 617 лева.

35 нови жилищни сгради в областта за тримесечие

35 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Област Добрич за третото тримесечие на тази година, показват данните на НСИ.

„Бестрейнинг” ООД приключи успешно проект по схема „Безопасен труд” по ОП РЧР

„Бестрейнинг” ООД изпълни успешно проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“, Договор № ESF -2302-03-13001 в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ...

Бели дъски, нови столове и климатици в гимназия "Леонардо да Винчи"

ЧПГ „Леонрадо да Винич” към „БесТрейнинг” закупи оборудване с цел подобряване условията на труд