ГИТ: Случаите на злоупотреба с лични данни на гражданите се увеличават

Главна инспекция по труда е отчела през последните месеци тенденция за увеличаване на случаите на злоупотреба с лични данни на гражданите, използвани от некоректни работодатели за създаването на фиктивни трудови договори. Това заяви по време на парламентарния контрол социалният министър Тотю Младенов, цитиран от БНР.

Най-често за такива злоупотреби постъпва информация от граждани, на които им е отказано обезщетение за безработица, тъй като без да знаят те са имали трудови договори с работодатели, дори от друг град, за което изобщо не подозират.
Министър Младенов каза, че назначената от него проверка все още не е приключила, но изводите са следните: „Най-често тези измами се правят от работодатели с цел да си набавят работници с определена квалификация или за да докажат съществуването на определен брой работници, когато това е условие за ползването на преференции. Възможно е такива действия да се предприемат с цел нарушаването на данъчните или осигурителни задължения. Предвид тези възможности при постъпване на подобен тип сигнал, или жалба, или искане, те задължително се препращат по компетентност и в икономическа полиция, а и в някои случаи в Комисията по защита за личните данни.“
Данните от проверката ще се изпращат и в Бюрата по труда, Агенцията по заетостта и НОИ.
Министър Тотю Младенов обяви, че от 1 октомври до края на годината са осигурени средствата за всички обществени трапезарии в страната за над 9 хиляди и 600 социално слаби лица. Бюджет 2011-та също отделя такива средства, увери министър Младенов.

/АБ/ Информационна агенция КРОСС


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+