Общинският съвет на Добрич ще заседава извънредно в понеделник във връзка с търг за продажба на общински терен

Извънредното заседание е свикано след представени подписи от над една трета от общинските съветници

Общинският съвет на Добрич ще заседава извънредно в понеделник във връзка с търг за продажба на общински терен

На свикана пресконференция председателят на Общинския съвет на Добрич Красимир Николов и председателите на четири от комисиите в него информираха, че на 15 юли, понеделник, ще се проведе извънредна сесия на местния парламент. Поводът е внесено искане от граждани по подозрение за извършени нарушения при провеждането на търг за продажба на общински терен от 5.1 декара. 
По същата причина е проведено и извънредно съвместно заседание на четири от постоянните комисии – „Бюджет, финанси и данъчна политика“, „Управление и разпореждане с общинска собственост“, „Законност и контрол“ и „Противодействие на корупцията и етика“. На нега са били изслушани гражданите, които са подали жалбата, както и представител на общинска администрация. 
Присъстващите общински съветници отказаха да дадат повече подробности относно проблемния търг и техните притеснения по отношение на законосъобразността му и посочиха, че всички въпроси ще бъдат изяснени по време на сесията. Те изразиха и притесненията си от нарушената комуникация и съвместна дейност между Общинския съвет и Общинската администрация. 
Йордан Апостолов от Консервативна България заяви, че Общинският съвет трябва да бъде коректив в действията на администрацията. „Винаги сме казвали, че не искаме и не трябва да има противопоставяне, а съвместно да направим така, че да можем да защитим интересите на гражданите максимално и когато сме сезирани от гражданите, да можем да седнем и спокойно да говорим“, допълни Апостолов.
Детелина Николова от ГЕРБ-СДС беше категорична, че диалогичност в Община Добрич липсва и дори се наблюдават нотки на „някаква надменност“. „Не получаваме своевременно становищата на Общинска администрация по казусите, които са били изпратени до нас“, заяви Николова. 
Емилия Добрева от Граждани за общината изрази опасенията си, че стиковката и взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация има опасност да се влошат чувствително. „Ние искаме да говорим заедно, но да бъдем равнопоставени субекти. Да не говорим, че по закон Общинският съвет би следвало да бъде водещ, а Общинска администрация да извършва оперативната работа по реализирането на определени политики“, допълни арх. Добрева.
Надежда Пампорова от ПП-ДБ посочи, че на последната сесия  е била приета програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Добрич, която е базирана на принципния ангажимент за противодействието на корупцията на общинско ниво. „Обществените поръчки и търговете са процедурите, които създават най-много предпоставки за съмнение в гражданите и ние трябва да сме изключително внимателни и да изваждаме на бял свят информацията за тях“, заяви арх. Пампорова.
Общинските съветници изразиха надеждата си на предстоящата извънредна сесия на Общинския съвет да бъде установена и изяснена фактологията около продажбата на общински поземлен имот в ЖК. „Добротица“, предвиден за обществено строителство и многоетажен паркинг.