В Каварна пръскат срещу вредители по дърветата

От Община Каварна информират, че на 11.07.2024 г. от 06.00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на гр. Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу гъсеници по декоративната трайна храстова и дървесна растителност

В Каварна пръскат  срещу вредители по дърветата

За обработките ще се използва биологичния инсектицид ДиПел 2Х с разходна норма 0,10 % .Препаратът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти, с издадено от Министерството на земеделието и горите Разрешение № 0231/24.11.2004 година, като в посочената концентрация е напълно безвреден за хора и животни.Дезинсекционните обработки ще бъдат извършени от „Дезинфекционна станция БГ“ ООД, въз основа на сключен договор.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ ден.