Средният осигурителен доход за май е 1669,53 лева

Средномесечният осигурителен доход служи при изчисляване на новоотпуснатите пенсии, припомнят от НОИ

Средният осигурителен доход за май е 1669,53 лева

Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2024 г. е 1669,53 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2023 г. до 31.05.2024 г. е 1535,69 лв.Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2024 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Средният осигурителен доход за април 2024 г. беше 1639 лева.