Пробация за мъж от Добрич за държане на нерегистрирани археологически културни ценности

Г.Ч. е държал в апартамент в Добрич 107 монети и 320 предмета от античността и средновековието

Пробация за мъж от Добрич за държане на нерегистрирани археологически културни ценности

Окръжният съд в Добрич одобри споразумение, с което обвиняемият Г. Ч. се признава за виновен в това, че на 27 март 2024 г. в апартамент в гр. Добрич, е държал повече от 3 археологически обекта, а именно 422 обекта - 107 монети и 320 предмета от античността и средновековието, сред които накити и части от тях, фибули, върхове на стрели, части от конска амуниция, ножове и други находки, представляващи движими археологически културни ценности по смисъла на Закона за културното наследство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред. Неправомерно държаните в жилището археологически обекти са оценени на 1105,10 лева.Наложеното на мъжа наказание е пробация с две мерки за контрол и въздействие - задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване и подписване пред пробационен служител с периодичност 3 пъти седмично за срок от 6 месеца и задължителни срещи с пробационен служител за същия срок. Обвиняемият поема и разноските по делото в размер на 3164, 64 лева.

Одобреното от Окръжния съд споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

С отделно определение, което подлежи на обжалване в 15-дневен срок, съдът постанови да се отнемат в полза на държавата иззетите археологически обекти, предмет на престъплението, както и вещи, послужили за извършване на престъплението - настолен компютър и два цифрови фотоапарата.