Отпадат ограниченията за къпане в Албена и Кранево

Резултатите от пробите, взети на 23 юни, сочат, че водата в района е чиста

Отпадат ограниченията за къпане в Албена и Кранево
МОСВ

Резултатите от взетите на 23 юни проби показват, че показателите на водите за къпане в трите зони – „Албена“, „Кранево-централен“ и „Кранево-юг“, включително и от района на аварията на заустващия колектор на Пречиствателната станция за отпадъчни води „Албена“, вече са в норма, съобщиха от РЗИ – Добрич. Те съответстват по микробиологичните показатели „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“ с изискванията на Наредбата за управление на качеството на водите за къпане.Регионална здравна инспекция - Добрич ще продължи да осъществява регулярен мониторинг в съответствие с изискванията, като своевременно ще информира обществеността за установените резултати, които се публикуват на интернет страницата на РЗИ-Добрич, в раздел „Контрол морски води“, уточняват от ведомството.

Добрич онлайн припомня, че проследяването на морските води в района е във връзка с авария на заустващия колектор на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Албена“. На 21 юни бяха извършени извънредни пробонабирания – две от река Батова и едно от крайбрежните морски води срещу вливането й. Пробите бяха взети по време на съвместните проверки, извършени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория в града към ИАОС.

В проверката се включи и министърът на околната среда и водите Петър Димитров. Той съобщи, че се налага аварийно възстановяване на колектора за пречистените води. Предвидено е изпълнение на проект за ремонт и модернизиране на пречиствателната станция на стойност 13 млн. лв., а за дълбоководното заустване и новия колектор – още 8 млн. лв. Финансирането е по Програма "Околна среда" като договорът с "Водоснабдяване и канализация" - Добрич ще бъде подписан през юли.

На 22 юни беше извършено повторно пробовземане от крайбрежните морски води от още две точки – до бар „Казабланка“ и южно от него в района на с. Кранево. 

От курорта “Албена” пък обявиха, че стартират ежедневен мониторинг за чистотата на морската вода в акваторията на комплекса.