В община Шабла пръскат срещу комари

Ще се прилага топъл аерозол на препарат, като пръскането ще се извърши с техника, която образува дим

В община Шабла пръскат срещу комари

На 26, 27 и 28 юни 2024 г. от 20.00 часа до 24.00 ч. ще се извършат имагоцидни обработки срещу комари по следния график:• 26.06.2024 г. – гр. Шабла, СО „Къмпинг „Добруджа“, СО „Кария;

• 27.06.2024 г. – с. Тюленово, с. Езерец, с. Ваклино;

• 28.06.2024 г. – с. Крапец, с. Дуранкулак, къмпинг „Космос“.

Ще се прилага топъл аерозол на препарата Цитрол 10/4 УЛВ, като пръскането ще се извърши с техника, която образува дим. Препаратът е включени в Списъка на разрешените за употреба и предлагане на пазара биоциди, с издадено от Министерството на здравеопазването.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки, намиращи се в посочените по-горе населени места.