ОИЦ – Добрич организира информационно събитие в Шабла

Срещата е насрочена на 26 юни, от 10.30 часа в Община Шабла

ОИЦ – Добрич организира информационно събитие в Шабла

Областен информационен център – Добрич организира информационно събитие в Шабла на тема 
„Актуални възможности за финансиране с европейски средства 2024“. Срещата ще се състои на 26 юни (сряда) 2024 г. от 10:30 часа в Голямата заседателна зала на Община Шабла, ет. 2.Ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти на общини; образователни институции, свързани с интеркултурното образование, подобряване на достъпа до образование и обучение; работодатели за подобряване на уменията на служителите и работниците си и осигуряване на заетост, както и на заети лица за включване в обучения за придобиване/повишаване на професионалната квалификация; семейни предприятия, фирми от творчески индустрии и занаятчии за подобряване на производствения им капацитет; земеделски производители и фирми от селските райони за модернизация и повишаване на конкурентоспособността им; предприятия и собственици на кораби от секторите „Рибарство“ и „Аквакултури“; проектни идеи на други заинтересовани лица.

Експертите ще акцентират на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, дейности и разходи, както и начина на кандидатстване. Събитието е със свободен достъп. Всички присъстващи ще получат информационни и рекламни материали.