Планови прекъсвания на електрозахранването на 24 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранването на 24 юни

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с.Пчелник, с. Черна, гр. Добрич /БКТП Здравко, ТП БКС, МТТ СД2, ТП ПС Рилци/; ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци, гр. Добрич /МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич/; БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево, гр. Добрич Северна индустриална зона – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП Силози, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич; САВИМЕКС ООД, ПЕТРОЛ АД, ДОБРИЧКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ООД, ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ЕООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, КОРН БЪЛГАРИЯ АД, ТОПЛИВО АД; БИО ООД, ДАНЧИК ЕО Д, ЗК ВЪЗРАЖДАНЕ.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Граничар - ул. 1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7 и пресечките около тях.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стаевци.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Село Божаново; Село Ваклино – ул. „Първа“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Девета“ ; Село Горичане – ул. „Втора“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Тринадесета“; Село Граничар – ул. „Първа“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“; Село Дуранкулак – ул. „Първа“ ; л. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Двадесета“; Село Езерец – ул. „Първа“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Пета“; Село Захари Стояново; Село Крапец – ул. „Първа“ ; ул. „Девета“; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Двадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“; Село Черноморци – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“; Село Тюленово – ул. „Второ“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Дванад есета“; Село Пролез – ул. „Девета“ ; ул. „Десета“; Село Смин; Село Стаевци; Село Твърдица – ул. „Първа“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – бул. „25 Септември“ – 58 вх. А, Б; ул. „Абрит“ – 5, 10; ул. „Ал. Стамболийски“ – 1 вх. А, Г; 3 вх. А, Б, В, Е; 43; 50; ул. „Баба Парашкева“ – 26, 35; ул. „Бойчо Огнянов“ – 19 вх. А; ул. „Боряна“ – 8 вх. В; ул. „Васил Левски“ – 3 вх. А, Б; ул. „Витоша“ – 16; ул. „Възраждане“ – 1 вх. Б; ул. „Г н. Г. Попов“ – 22, 55, 60, 90; ул. „Георги Кирков“ – 7, 11, 15 вх. А; 13 вх. А, Г; 60; ул. „Димитър Ковачев“ – 6 вх. Б; 8 вх. Г; 10 вх. А; ул. „Даскал Д. Попов“ – 24; ж. к „Добротица“ – 4 вх. Б; 8; 16 вх. Г; 18 вх. Б; 19 вх. А, Б; 21 вх. А, Б; 22 вх. В; 24 вх. А, Б; 26 вх. Б, В; 28 вх. Г; 31 вх. А; 32 вх. А, Б; 36 вх. А, В, Е, Ж; 37 вх. Б; 39; 40 вх. Г; 41 вх. А; 42 вх. Г; 90; бул. „Добруджа“ – 11 вх. В; ж. к „Дружба“ – 2; 11 вх. А, Г, Е; 13 вх. А; 14 вх. В; 15 вх. В, Д, Е; 17 вх. А, Б; 18 вх. А; 19 вх. Б, Г; 20 вх. В; 21 вх. Ж; 24 вх. А; 25 вх. А; 26 вх. А, Г; 69; ул. „Дунав“ – 18 вх. А, Г, Д, Е, Ж; ул. „Екзарх Антим& ldquo; – 3, 17, 19, 29; ул. „Екзарх Йосиф I“ – 1; 2 вх. А, Б; 4; ул. „Емона“ – 2 вх. А, Б; 8 вх. А, Б; ул. „Кап. Д. Списаревски“ – 23, 30; ул. „Княз Дондуков“ – 3; 6 вх. Б, В; ул. „Марин Дринов“ – 2 вх. А, Б; ул. „Методи Кусевич“ – 2 вх. Г, Д; 4; ул. „Надежда“ – 3, 4, 20; ул. „Никола Петков“ – 9; ул. „Опълченска“ – 41, 47, 49, 57, 93; ул. „Полк. Калотинов“ – 15 вх. А, Б; бул. „Русия“ – 2, 33, 41, 162, 170; ул. „Страцин“ – 8 вх. А, В; 13; 14; ул. „Трапезица“ – 5; ул. „Христо Смирненски“ – 2, 6, 8, 9, 10 вх. А, Б, В; 12; у л. „Черноризец Храбър“ - 14 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Балчик – ж. к „Балик“ – 8, 13, 17, 33, 18, 19, 20; ул. „Вихрен“ – 24; ул. „Генерал Заимов“ – 14; ул. „Георги Бенковски“ – 26, 56; местност „Разкопки“ ; ул. „Тимок“ – 1; ул. „Д – р Желязко Бончев“ ; ул. „Хаджи Димитър“ – 32; ул. „Хан Омуртаг“ – 3; ул. „Христо Ботев“ – 18, 30, 39; ул. „Чайк “ – 2 ; ул. „Черно море“ – 57; Село Бобовец – ул. „Първа“ ; ул. „Шеста“; Село Гурково – ул. „Възход“ ; ул. „Тунджа“ ; ул. „Добруджанска“; Село Соколово – ул. „Веслец“ ; ул. „Кирил и Методий“ ; ул. „Латинка“ ; ул. „Люлин“ ; ул. „Марица“ ; ул. „Родопи“ ; ул. „Теменуга“ ; ул. „Янтра“; Село Тригорци – ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“; Село Храброво – ул. „Седма“; Село Царичино – ул. „Трета“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Единадесета“ Смущенията на елект розахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Г. Тошево – ул. „Асен Златаров“ – 1; ул. „Васил Априлов“ – 2, 6, 63; ул. „Гоце Делчев“ – 28; ул. „Иван Вазов“ – 53; ул. „П. Д. Петков“ – 22; ул. „Стара планина“ – 2, 27, 29, 31; ул. „Тетевен“ – 11; ул. „Трети март“ – 21, 25, 38, 40, 55; ул. „Хан Аспарух“ – 21; ул. „Христо Минчев“ – 2; Село Ба канци; Село Василево – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Тринадесета“; Село Дъбовик – ул. „Първа“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“; Село Кардам – ул. „Албена“ ; ул. „Ант. Хан“ ; ул. „Боряна“ ; ул. „Дунав“ ; ул. „Марица“ ; ул. „Оборище“ ; ул. „Опълченска“ ; ул. „Плиска“ ; ул. „Рила“ ; ул. „Ропотамо“ ; ул. „Руен“ ; ул. „Червеноармейска“ ; ул. „Шипка“ ; ул. „Янтра“ ; Село Методиево – ул. „Първа“ ; ул. „ Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Четиринадесета“; Село Присад – ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“; Село Равнец – ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Дванадесета“; Село Люляково – ул. „Шеста“; Село Малина – ул. „Първа“ ; ул. „Четвърта“; Село Пленимир – ул. „Първа“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Десета“; Село Преселенци – ул. „Втора“ ; ул. „Осма“; Село Пчеларово – ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Двадесет и втор “ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 24.06.2024 - 25.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Освобождение“; ул. „Струма“; ул. „Марица“; ул. „България“; ул. „Сава Ганчев“; местност Старите лозя.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Васил Левски“; ул. „Георги Сотиров“; ул. „Сава Ганчев“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Христо Смирненски“; ул. „Максим Горки“; ул. „Георги Бенковски“.

В периода 24.06.2024 - 28.06.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Дяково.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Полковник Дяково, с. Благовец, с. Добрин.

На 24.06.2024 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Бойчо Огнянов“ 6 – 22, 43 – 57, ул. „Самарско знаме“ 14 – 28, 15 - 29, ул. „Христо Ботев“ 42 – 44, 79 – 89, ул. „Горски извор“ 1 и 2, ЕТ „КРЕМИ-90-ИВАН ИВАНОВ“, ЕТ „ДИМА-ИВАН КИРОВ“, ЕТ „НИКО - 73 - НИКОЛАЙ ИВАНОВ“, „ВИП 9892“ ЕООД, ЕТ „УСПЕХ-ВИС - ВАСИЛ СТОЯНОВ“, ЕТ „МАРИЯ ИЛИЕВА“, „РОСИ 92 БГ“ ЕООД, &bdquo ;ДА-МИ-2012“ ООД, ЕТ „НЕЛИТА-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА“, „АВТОЛУКС 81“ ЕООД, „БУЛСАТКОМ“ ЕООД.

На 24.06.2024 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Част от с. Стожер-Източната част; (ЕЛ АЙ ПИ) АД ЛЕВИН ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЕРТИС- с. Стожер; КЛАС 2000 ЕООД с. Стожер; ПРОАКТ-РП ООД-ФВЕЦ с. Стожер; ВИСТА ОЙЛ ЕООД-с. Стожер; М-АГРО ЕООД-с. Стожер; СТОЖЕР-2008 ЕООД; РЕДЖИНА ХЕРБАЛ ЕООД с. Стожер.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Славеево, с. Пчелино, с. Батово ,с. Одърци,с. Соколник, вилна зона Алмалии, част от околовръстен път Добрич: БКТП ЕТАП-БАЛДЖИЕВИ-91 ООД, част от път Добрич/Варна МТТ Фактор-ФАКТОР-П ЕООД; БКТП ЕТАП, МТТ Фактор; МТП ВиК Хидрофор, МТП Кактус, МТП 5-км, МТП СК ВиК Алмалии, ТП ПС Аламалии; СИЙТЕХ 77 ЕООД с. Батово; ГРУ Ваяна-ВЕЛ Керамзит; ГРУ Вентус- ВЕЛ Керамзит; МАТИС ФИШИНГ ООД с. Славеево; ЕТ ТИХОМИР ДАНЕВ ДИМИТРОВ с. Славеево; АГРОКОМЕРС-М.ГОСПОДИНОВ ООД-с. Славе во; СД ВЪЗХОД-АРНЬО-АПОСТОЛОВА-с. Славеево; БОЖИДАР ХРИСТОВ ЧЗС МИНЧЕВ-с. Славеево.