РЗИ – Добрич: Морската вода в Албена и Кранево може да се ползва за къпане

В района на аварията на колектора на ПСОВ „Албена“ ще продължи да се осъществява учестен мониторинг на водите за къпане за „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“

РЗИ – Добрич: Морската вода в Албена и Кранево може да се ползва за къпане

Във връзка с аварийната ситуация на колектора на ПСОВ „Албена“ и взетите проби морски води на 21.06.2024 г. както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“, за изследване по микробиологични показатели „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“, РЗИ – Добрич уведомява следното:Пробите от пункт Албена и от пункт Кранево-юг отговарят на здравните изисквания по показателите и водата може да се ползва за къпане.

В района на аварията - пред снек- бар „Казабланка“ и при пункт Кранево-централен се установява наличие на „чревни ентерококи“ и „ешерихия коли“, като резултатите вероятно са повлияни от възникналата аварийна ситуация в района на заустване на пречистените отпадни води от ПСОВ „Албена“, уточняват от РЗИ – Добрич.

Поради наличието на установено локално краткотрайно замърсяване на водата за къпане, от здравната инспекция препоръчват да се ограничава къпането в района на аварията.

Днес 23.06.2024 г., е извършено ново пробовземане, като на 25.06.2024 г. предстои също да бъде извършено пробовземане по планирания за сезона за къпане график, информират още от РЗИ – Добрич.

Здравните инспектори ще осъществяват учестен мониторинг на „ешерихия коли“ и „чревни ентерококи“ в района на аварията с цел проследяване на показателите и установяване на състоянието на водите за къпане в района до тяхното подобряване в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на качеството на водите за къпане, като своевременно ще информират обществеността за установените резултати.