МОСВ: Качеството на морската вода в района на Албена и село Кранево е добро

Служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров днес извърши проверка на качеството на морската вода във връзка с аварията на колектора на ПСОВ „Албена“

МОСВ: Качеството на морската вода в района на Албена и село Кранево е добро

По показатели разтворен кислород, наситеност на кислород, соленост и температура изследванията, направени днес, показват, че спрямо нормите за добро качество на черноморските води резултатите са малко под нормите. „Това се дължи на високата температура на водата, което води до по-ниска наситеност на кислород“, посочи директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров. Той допълни, че проверка на водата е направена още на 4 юни при първия сигнал от ВиК Добрич за авария на колектора на Пречиствателната станция „Албена“, като резултатите показват, че качеството на водата е добро. Допълнителни изследвания ще бъдат направени в лаборатория.Служебният министър на околната среда и водите Петър Димитров поясни, че става въпрос са пречистени води и по тази причина няма повод за тревога по отношение на чистотата на морската вода. „Българското Черноморие е прекрасно, качеството на водата е много добро и е подходящо за туризъм“, заяви министър Димитров. Той увери, че е в постоянна връзка с МРРБ и се работи усилено по отстраняването на аварията, която се е оказала по-сериозна, отколкото са очаквали. Налага се аварийно възстановяване на колектора на пречистените води. Очаква се изпълнението на проект по Оперативната програма "Околна среда", който да бъде подписан с ВиК Добрич до 17 юли. По проекта за ремонт и модернизиране на Пречиствателната станция за отпадни води „Албена“ са предвидени 13 милиона лева, а за дълбоководното заустване и новия колектор още 8 милиона лева. „Въпросът ще бъде решен при подписване на договора много скоро“, категоричен е министър Димитров. 

Резултатите от пробите по микробиологични показатели, взети от РЗИ Добрич, се очаква да бъдат готови утре, 23 юни.