Лесовъди: Съхненето на полезащитните пояси в Добруджа продължава

Специализирано обучение по стопанисване на горите се проведе на територията на ДЛС-Шерба, в което участваха експерти от РДГ и РИОСВ в град Варна, частни лесовъди, експерти от СИДП и всички териториални поделения в областите Добрич и Варна

Лесовъди: Съхненето на полезащитните пояси в Добруджа продължава

По време на обучението за пореден път бе представен едни наболял за Добруджа въпрос – съхненето на полезащитните пояси. Заместник директорът на ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев сподели, че това е петата поредна година без зима и с изключително високи средногодишни температури, което води до съхнене не само на ясена за който се говори от години,  а и на цера и червения дъб. Радев алармира, че на практика няма да остане нито един дървесен вид с който да се залесява ако процеса се задълбочи. Той каза още, че в момента се върви след процесите в горите, вместо да се предприема навременна лесовъдска намеса и за да се промени това трябва да се актуализира нормативната база. От колегията подкрепиха усилията на териториалните поделения засегнати от съхненето, като според лесовъдите трябва да се осигурят субсидии за възстановяване на поясите, защото без тях тази част на България ще се превърне в пустиня.  Опустиняването в района вече е факт и трябва да се върви към съхраняване и презалесяване на поясите, за да се запази биологичното разнообразие в Добруджа, стана ясно още от изказванията по темата. Инж. Радослав Радев сподели, че въпреки трудностите през последните три години са изкоренени и залесени 53 нови пояса на територията на ДЛС-Балчик. Нови пояси са създадени и в ДГС-Генерал Тошево и ДГС-Добрич.Специалистите обсъждаха стопанисването на издънковите гори за превръщане, маркирането на постепенно-котловинна сеч и извеждането на сечта след това. Различията между предвидените сечи по позволително и реално маркираните и изведени сечи предизвикаха много коментари, като лесовъдите споделиха и възможностите за промени в Закона за горите и Наредба 8, които ще доведат до по-добро стопанисване на горите.