От пожарната апелират за бдителност по време на жътвената кампания

Преобладаващата причина за пожарите по време на прибиране на реколтата е небрежност при боравене с открит огън в съседство с житните масиви и техническа неизправност в селскостопанската техника

От пожарната апелират за бдителност по време на жътвената кампания

Всяка година във връзка с провеждане на жътвената кампания РДПБЗН-Добрич работи по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност. С настъпването на восъчна зрялост на житните култури се повишава пожарната опасност в региона. 
Възникналите пожари в зърнените масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение. Всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопанска техника. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища спомагат за унищожаването на горски масиви и полезащитни пояси. Причините за пожарите са и небрежно тютюнопушене и опалване на пасища с цел тяхното почистване от сухата трева. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. 
Не палете огън на открито във ветровито време, призовават от РДПБЗН-Добрич! Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места. За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви, се допуска само изправна земеделска техника и изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на димоотводните тръби.
При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в и в близост до узрели зърнени масиви. 
Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през горски участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Всички моторни превозни средства трябва да са съоръжени с искрогасители. При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112!