Община Тервел иска обновяване на военен паметник в село Кочмар

Областният управител Румен Русев свика и проведе заседание на Комисия „Военни паметници“

Община Тервел иска обновяване на военен паметник в село Кочмар

При откриване на заседанието Р. Русев припомни, че съгласно нормативните изисквания е направено запитване до общините за предоставяне на справка за състоянието на военните паметници на територията на всяка една от тях, но отговор е получен само от две общини. Община Шабла е посочила, че състоянието на военните паметници на територията й е добро, а Община Тервел е внесла нужните документи за ремонт и обновяване на един от паметниците си – в с. Кочмар.Членовете на Комисията се запознаха със снимковия материал, а областният управител представи внесената количествено-стойностна сметка /КСС/ за обновяване на паметника. В отговор на въпрос от страна на представителя на МО – Радослав Симеонов, бе уточнено прецизиране в текста, а именно опресняване на 166 броя букви и знаци върху паметника. Общата сума за възстановяване на паметника по КСС е в размер на 1082 лв., като искането единодушно бе одобрено от членовете на Комисията и бе възложено на секретаря й – инж. Красимир Куртев да изготви документите и ги изпрати в Министерство на отбраната.