Представиха проект за техническа помощ за развитие и инвестиции в зоопарка в Добрич

Проектът „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните – град Добрич“ е на стойност близо 200 хил.лв. и ще продължи до март 2025 г.

Представиха проект за техническа помощ за развитие и инвестиции в зоопарка в Добрич

Информационно събитие за представяне на иновативния проект „Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните – град Добрич“ се проведе в Община Добрич. Ръководителят на проекта Детелина Иванова информира присъстващите за целите, задачите и стойността на проекта, който ще окаже благоприятно въздействие за надграждане на дейностите в уникалния Център за защита на природата и животните.Продължителността на проекта е до месец март 2025 г., а стойността му е 198 540, 90 лв.

Проектът предвижда изготвяне на необходимите планови документи за функционирането и развитието на Центъра за защита на природата и животните - град Добрич. Заложените дейности включват разработването на план за развитие на Центъра, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания, план за колекция с включен план за размножаване, план за консервационни дейности, план-график за изпълнение на дейностите за развитие на Центъра в краткосрочен и дългосрочен вариант. 

В дейностите е заложено и изработването на техническо задание за инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за идентифицираните строителни дейности, с които в последствие да се реконструира Центъра за защита на природата и животните.

С разработените планови документи се цели Центърът да отговари на изискванията на Европейската и национална нормативна уредба. С развитието на инфраструктурата в зоопарка ще се създадат условия за подобряване на средата за обитание на отглежданите видове и за изпълнение на мерки по консервация с приоритет застрашени и защитени местни видове, информират от община Добрич.