От днес започва издаването на новите лични карти с чип

Картите, издадени до 16 юни, ще са валидни до 2031 г.

От днес започва издаването на новите лични карти с чип

От днес започва издаването на лични карти по нов образец. С цел повишаване на сигурността на документа освен изображението той ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни - два пръстови отпечатъка и снимка.От МВР подчертават, че смяната на личния документ не е задължителна. Картите, издадени до 16 юни, ще са валидни до 2031 г. и всеки гражданин може да се възползва от услугата при изтичането на този срок.

От МВР допълват още, че новите лични карти ще се издават в същите срокове като старите - обикновена до 30 дни, бърза до 3 дни и експресна - в рамките на 8 работни часа. Таксата за издаване на новите документи няма да се променя до края на годината за всички видове услуги.

Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си само в София лично или от упълномощено лице.

Остава опцията за издаването на безплатна лична карта за лицата от 14 до 16-годишна възраст, с валидност от 4 години. Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен.