Изложбата "Йежи Новошелски" на Полския институт в София гостува в библиотеката в Добрич

От 17 юни 2024 г., библиотеката ще предложи на вниманието на читателите и гостите поредна интересна полска изложба, представяща един от най-изтъкнатите полски творци на ХХ век.

Изложбата "Йежи Новошелски" на Полския институт в София гостува в библиотеката в Добрич

Изложбата е предоставена от Полския институт в София и е подготвена през 2023 година по повод 100 години от рождението на Йежи Новошелски (1923-2011) - художник, православен теолог, мислител. Син на украински лемко и полонизирана австрийка, той израства на границата между полската и украинската култура, а изкуството му е общо наследство и гордост за Полша и Украйна.От екипа на Полския институт в София определят живописта на Новошелски като пример за цялостна естетика, основана на теологията на иконата и духовността на православието.

Религиозният стенопис е важна част от това творчество; художникът проектира украсата на храмове на различни вероизповедания, но успява да използва византийското наследство и в светската живопис: пейзаж, акт, абстракция. Неговият уникален стил се оформя от пресичането на западните и източните традиции: авангард и византийско изкуство. От сюрреализма той възприема атмосферата на двусмисленост и загадъчност. От иконата – йератичността, силния контур и плоските форми, както и дълбоката символика на светлината и цвета. Творбите на Новошелски могат да се разглеждат като продължение на изкуството на региона, огледало на общата идентичност, но и като определен пътепоказател, импулс за по-нататъшно развитие.

Смята се за зограф и светски художник, който разработва почти всякакви сюжети – от композиции и актове, до пейзажи и натюрморти. Автор е също така и на теоретични разработки за иконите и живописта.

Експозицията се намира в централното фоайе на библиотеката и може да бъде разгледана от 17 юни до 17 юли 2024 г.