Концерт под надслов „Нека бъдем добри! Не, на домашното насилие над деца и насилието в училище!“ се проведе в Балчик

Събитието е организирано във връзка със зачестилите случаи на деца жертви или свидетели на домашно насилие, както и деца жертви на тормоз в училище

Концерт под надслов „Нека бъдем добри! Не, на домашното насилие над деца и насилието в училище!“ се проведе в Балчик

Инициативата получи подкрепа от всички училища на територията на община Балчик, Дирекция „Социално подпомагане“ Балчик, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  /МКБППМН/ към Община Балчик и Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - Балчик.Целта е запознаване на обществото с проблемите, свързани с домашното насилие и тормоза в училище, както и осигуряването на превенция, свързана с домашното насилие, която е от решаващо значение за защитата на децата и техните семейства. Важно е жертвите, обект на домашно насилие, да разберат, че винаги могат да потърсят помощ и да подадат сигнал, дори и при наличие само на признаци за такова.

Комисия, оцени творбите от предварително проведения конкурс за рисунка на тема „Доброто в нас. Аз и моето семейство!“ и отличи трите най – добри от тях, а именно:

3 място: Риана Христова Желева - 8г. от 2 клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик;

2 място: Елиф Ерджан Гюрсел - 11г. от 4 б клас от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Балчик;

1 място: Дженифър Светославова Атанасова - 10г. от 4 б клас от ОУ „Антим I“ гр. Балчик;

Награди получиха и децата, участвали в конкурса за художествена творба /стих или кратък разказ/ на същата тема: „Доброто в нас. Аз и моето семейство!“.

3 място: Таня Сонева Илиева от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – Балчик;

2 място: Йордан Яворов Стоилов - 11г. от ОУ „Антим I“ гр. Балчик;

1 място: Станислава Димитрова Стоянова - 12г. от 5 клас от ОУ „Антим I“ гр. Балчик.

Отличените деца получиха и грамоти от Областна дирекция на МВР Добрич, които бяха връчени от началник сектор Пътна Полиция - главен инспектор Жулиян Минев.

Мероприятието завърши с послания, прочетени от Никол Мустафова от 1 а клас от СУ „ Христо Ботев“ гр. Балчик, Нора Петкова от 1 б клас от ОУ „Антим I” гр. Балчик и Кристиян Райков – ЦДГ „Чайка“ гр. Балчик.