Областна комисия по заетост одобри Регионална програма по заетост

Предвидено е да се осигури работа на 44 безработни в 8-те общини на област Добрич за периода от 1 юли до 30 ноември т.г.

Областна комисия по заетост одобри Регионална програма по заетост

Общо 44 безработни да бъдат наети за периода от 1 юли до 30 ноември т.г. във всичките осем общини в област Добрич, предвижда проект на Регионална програма по заетост. Той бе обсъден на работно заседание на Областната комисия по заетост.Одобреният за Програмата ресурс е в размер на 206 065 лв., като проектът достига общо размер от 205 350 лв. и остава резерв приблизително 750 лв. Всяка от общините има и собствено самоучастие. В шест общини безработните лица ще бъдат наети на пълен работен ден, в останалите две – почасово. Община Крушари ще наеме общо 17 лица – 15 от тях на 6-часов работен ден и две лица на 7-часов работен ден. Община Добричка ще наеме 6 лица на 4 часов работен ден.

Всички общини са заложили в предложенията си наемането на общи работници за подръжка на зелени площи, хигиенизиране на населените места. Целевите групи, към които е ориентиран този инструмент са трайно безработни лица, безработни младежи до 29 години, безработни лица над 55 години, безработни с основно или по-ниско образование в т.ч. и самоопределили се като роми, безработни без квалификация и лица с трайни увреждания.

След приемане на проекта на Регионална програма по заетост областният управител в срок до 14.06.2024 г. ще я изпрати в Министерство на труда и социалната политика за одобрение, след което бюрата по труда ще отправят покани към общините да предприемат стъпки към реализацията й и наемането на хора, информират от областна администрация.