Сигнал по подозрение за евентуален организиран или контролиран вот в изборната секция в Стожер е подаден в РИК – Добрич

Според решение на РИК – Добрич сигналът е основателен, може да се обжалва в ЦИК в тридневен срок

Сигнал по подозрение за евентуален организиран или контролиран вот в изборната секция в Стожер е подаден в РИК – Добрич


В РИК - Добрич е постъпил сигнал по електронна поща, подаден от Антония Тошкова Манева - застъпник на кандидатите от листата на политическа партия, според който в секция № 60 в село Стожер, община Добричка, застъпникът наблюдава „перманентно присъствие на кмета на селото, неговият син и други лица“, които са както пред входа на сградата, така и пред избирателната секция. В сигнала се посочва, че „там те разговарят с хората на матерен език“, като естеството на разговора е непонятно за подателката на сигнала. Същата е наблюдавала и случаи, когато гласуващите не са знаели с колко бюлетини да гласуват и им е било помагано от тези лица. Това е породило съмнение у подателката на сигнала за евентуални нарушения като „организиран или контролиран вот“.РИК-Добрич е извършила проверка по депозирания сигнал. След разговор с членове на секционната комисия е било установено, че твърденията в сигнала се потвърждават. В действителност при извършването на проверката са открити кметът, неговият син, както и застъпник в секцията, като последният от тях пред проверяващите членове на комисията е въвел трима граждани в изборното помещение, за да гласуват. Проведен е разговор с кмета на село Стожер и с неговия син, които споделили, че просто са разговаряли с граждани на населеното място. При проверката полицаят, охраняващ изборното помещение, също не е бил установен на работното си място.

Според Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,  подаденият сигнал е основателен. РИК указва на кмета на с. Стожер, неговия син и регистрирания застъпник в секция 60 от определена политическа партия, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и да не допускат извършване на други нарушения.

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия, чрез Районна избирателна комисия - Добрич, в тридневен срок от обявяването му.