МОН: Отчитаме най-висок резултат на матурите от въвеждането им

Зрелостниците от Випуск 2024 са с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература до сега. Те са постигнали 58,48 т. точки от общо 100, което в скалата за оценки е добър (4,32)

МОН: Отчитаме най-висок резултат на матурите от въвеждането им

Това отчете министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на днешния анализ на представянето на учениците на ДЗИ и националното външно оценяване в 4. клас. По думите му по-високите резултати са следствие от усилията и труда на всички участници в образователната система, а в статистиката не се включват допълнителните точки, които бяха получени служебно заради проблеми с отпечатването на изпитните материали в отделни училища.„След по-слабите резултати на миналогодишните матури година МОН набеляза редица мерки, които заедно регионалните управления на образованието и отделните училище реализирахме“, отчете проф. Цоков. Регионалните управления на образованието организираха пробни изпити в стотици училища, а мерки имаше и на ниво училища. В много образователни институции се организира допълнителна подготовка по български и математика за учениците, включително и чрез проектно-базирано обучение. „Колегите целенасочено са работили с децата, за да се подготвят и да се представят по-добре на изпитите и да се повиши мотивацията им“, каза министърът. Усилията в тестовете да се включат повече практически задачи, също са дали резултат, стана ясно по време на отчитането на резултатите.

Миналата година средният успех от първата задължителна матура беше добър (3,93). Пълни 100 точки са постигнали 24 ученици, а миналата година – само един. Оценка отличен (5.50) или повече имат 5557 зрелостници, при 1 855 през 2023 г.

Повишава се делът на добрите и отличните оценки, за сметка на дела на слабите, средните и добрите оценки на ДЗИ по български език и литература.

На тази матура над 70% от зрелостниците се справят успешно с езиковите задачи с избираем отговор, свързани с пунктуацията, граматиката и правописа, но някои от тях трудно откриват грешки при употребата съществително име с главна буква.

В статистиката по региони първите седем и последните три остават непроменени – София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград, Стара Загора, Русе и съответно – Шумен, Разград и Плевен. Няма регион, който да е понижил резултатите си от държавните зрелостни изпити по български език и литература. Значително повишение отбелязват Кюстендил, София-област, Перник, Пазарджик, Видин и Велико Търново.

Тази година няма зрелостник с 0 точки на нито един от двата задължителни ДЗИ. Средният брой точки от втори ДЗИ е 67,18 т., което e много добър 4,72. (при 4.48 за миналата година). Повишение на резултатите се наблюдава и по английски език, биология и здравно образование, география и икономика, и математика.

Средният брой точки на зрелостниците, избрали математиката за втора задължителна матура, е 72,53 т., което е повишение с 15 т. спрямо миналата година. Близо 13% са отличните оценки (от 95 до 100 т). Зрелостниците се справят добре и с трите задачи със свободен отговор, с подробно описание на решения от въведените в профилираната подготовка модули „Геометрия“, „Елементи на математическия анализ“ и „Практическа математика“.

Средният успех от резултатите на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация е много добър (4,51), като миналата година той е бил добър (4.29). Най-високи са резултатите при защита на дипломен проект, а по специалности – административно управление, информатика, хотелиерство и ресторантьорство.

Продължава тенденцията за подобряване на резултатите на четвъртокласниците както по български език и литература, така и по математика, където тя е по-отчетлива, отчете още министър Цоков. Средният брой точки по БЕЛ е 72,6 т. или много добър (4,97), а по математика – 70,53 т. , което е много добър (4,87). Миналата година по български език и литература учениците са постигнали средно 70.5 точки, а по математика – 64.4 точки.

2012 са изпитните работи, оценени с максимален брой, което е с 305 повече от миналата година. 15570 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 50% повече в сравнение с миналата година. Увеличава се броят на учениците, получили по 100 т. и на двата предмета (75, а за 2023 г. са били 64), като в същото време намалява броят на учениците с 0 точки и на двата предмета (22 срещу 31 за 2023 г.). Запазва се първата шестица от региони – София-град, Смолян, Варна, Благоевград, Габрово, Перник, както и последният регион – Сливен. Макар и на други позиции сред регионите с най-ниски постижения остават Кърджали и Видин.