Общински етап на конкурса "С очите си видях бедата" организира Община Добрич

Участниците в Конкурса за детска рисунка са разпределени в три взрастови групи

Общински етап на конкурса "С очите си видях бедата" организира Община Добрич

Конкурсът за детска рисунка "С очите си видях бедата" е заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г. В общинския етап могат да участват деца и ученици от 7 до 18 г., разпределени в три възрастови групи и три категории.
С провеждането му се цели да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя, както и да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията за бедствията в световен мащаб, да се формират основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, дейностите на съставните части на Единната спасителна система. Сред целите на конкурса е и да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на
помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда у децата.
Рисунки за участие ще се приемат до 13.03.2024 г. в Дирекция „Хуманитарни дейности“ ул. „Независимост“ №7 ет. 8, стая 811, лице за контакт Несрин Йълмаз – гл.експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, тел. 058 603 325.
С Правилата за участие може да се запознаете  тук.