VIII Областен конкурс рецитал „За да я има България“ организира Община Добрич

Рециталът „За да я има България“ е посветен на Трети март – Националният празник на България

VIII Областен конкурс рецитал „За да я има България“ организира Община Добрич

Конкурсът, организиран от Община Добрич, цели да популяризира българската литература, да пробуди национално самочувствие, да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения от български автори.В него могат да участват индивидуално деца и ученици от област Добрич, представящи по свой избор произведение от българската литература. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции. Всеки участник се представя с рецитация на една творба, с която не е участвал в предишни издания на конкурса.

Конкурсът се организира в два етапа. Крайният срок за изпращане на видеата, декларациите и заявките за участие в първия етап на конкурса е 09.02.2024 г. до 17.00 ч.

На 24.02.2024 г. от 11.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова“ ще се проведе рецитал с допуснатите до втори етап участници.

Крайните резултати ще бъдат обявени на 27.02.2024 г. на официалния сайт и facebook страницата на Община град Добрич.

Лице за контакт: Несрин Йълмаз – гл. експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, тел. 058 603 325