Предприятие за преработка на аквакултури в село Славеево ще произвежда перли от многоклетъчни водорасли

Проектът стартира през юли 2023 г., и е планирано да бъде изпълнен до края на ноември същата година

Предприятие за преработка на аквакултури в село Славеево ще произвежда перли от многоклетъчни водорасли

Предприятие за преработка на аквакултури в с. Славеево, община Добричка изпълнява проект  “Монтаж на машини и съоръжения-поточна линия за производство на продукти от многоклетъчни водорасли намиращи приложение в молекулярната кулинария”. Инвестицията е на обща стойност 1 940 000 лв., от който 970 000 лв. са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., по процедура„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“. 
Средствата ще бъдат вложени в закупуването на поточна линия за производство и пакетиране на перли от многоклетъчни водорасли, намиращи приложение в молекулярната кулинария. Предвидено е инсталирането на мобилна фотоволтаична система с мощност 30 kW за задоволяване на потреблението на електрическа енергия.