Одобрен е проект за основен ремонт на ОУ "Стефан Караджа" в Добрич

5 одобрени проекта за модернизация на образователната инфраструктура в Добрич, от подени 5 проекта, пише в профила си в социалната мрежа кметът на Добрич Йордан Йорданов

Одобрен е проект за основен ремонт на ОУ "Стефан Караджа" в Добрич

Йорданов информира, че е получено потвърждение за още едно одобрено проектно предложение, което обхваща основен ремонт на ОУ "Стефан Караджа" и прилежащо дворно пространство. Ще бъде подобрен достъпът на лица с увреждания до и в сградата.

Ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, съгласно избрания пакет в сертификата за енергийни характеристики.

Дейностите по обновяване на облика на училището се предвижда да се осъществяват в комбинация с дейности за надграждане на училищна STEM среда. За целите на модернизацията ще бъде доставено и монтирано ново оборудване и обзавеждане.

Бюджетът на проекта е изцяло безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

По същата програма вече са одобрени проектите за основен ремонт на СУ „Любен Каравелов“ и на 3 детски градини – ДГ 32 в квартал „Балик, ДГ 23 на ул. „Велико Търново“ и ДГ 27 на ул. „Войнишка“.