Преподавател от Добрич с награда по проект, развиващ интелигентия туризъм

Дългогодишен преподавател и настоящ заместник-директор в ПГ по туризъм „П. Яворов“ в Добрич инж. Диана Иванова е отличена в категория "Учител по хотелиерство". Номинацията на инж. Иванова е от Областния управител на Добрич

Преподавател от Добрич с награда по проект, развиващ интелигентия туризъм

Проектът SMARTOURISM.BG стартира през 2015 г. с цел изследване на практиките и предизвикателствата пред управлението на знанието в туризма в България. В рамките на проекта се организира ежегодна национална конференция, посветена на интелигентния туризъм, където се представят резултати от изследвания, дискутирани предизвикателства и добри практики. И тази година конференцията се организира в партньорство с Министерството на туризма, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Граждански институт, ПроАктивни Решения и ПроАктивен Персонал, Стопански факултет и Геолого-Географски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски", Архитектурния факултет и Строителния факултет на УАСГ.Инж. Диана Иванова от ПГ по туризъм "П. Яворов" – Добрич е учител по професионална подготовка с 33-годишен стаж, автор и съавтор на учебни планове, програми и помагала и има принос в разработването на учебните планове за дуално обучение по професии "Готвач" и "Ресторантьор".