Чудната градина обявява 7 октомври за Ден на доброволеца

Желаещите да помогнат на Чудната градина, могат да отидат на място на 7 октомври в 10:00 часа

Чудната градина обявява 7 октомври за Ден на доброволеца
Работата се състои в опъване на 200 метра оградна мрежа. Желаещите да помогнат, трябва да си подготвят работни ръкавици и подходящи обувки за работа. 
За допълнителна информация - 0878812427, д-р Ефраимов.