Планови прекъсвания на електрозахранване на 2 октомври

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахранване на 2 октомври

На 02.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Равнец, с. Дъбовик, с. Пчеларово, Кравекомплекс Дъбовик, БКТП Агро, Агро Сип ООД, ФВЕЦ Пчела 500, ФВЕЦ Пчела 2500 и Помпена Станция Дъбовик, с. Зограф.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново; с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна; с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци; с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево, с. Росеново, с. Крушари.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на гр. Добрич- ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „В. Левски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Милев“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Козлодуй“.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. Стара планина, ул. Варненска, ул. Тунджа, ул. Средна гора, ул. Черни връх, ул. Янтра, Бул. Люлин.

Вторник, 03.10.2023 г.:

На 03.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Узово, с. Сноп, с. Градини, с. Житен и част от с. Красен /кв. Белоклас/.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Александрия, с. Абрит, с. Коритен, с. Северняк, с. Пор. Кърджиево, с. Кап. Димитрово, с. Габер, с. Огняново; с. Козлодуйци, с. Лясково, с. Камен, с. Житница, с. Тянево, с. Пчелник, с. Черна; с. Бистрец, с. Телериг, с. Ефр. Бакалово, с. Зимница, с. Брестница, с. Коларци; с. Северци, с. Лозенец, с. Черна, с. Крагулево, с. Росеново, с. Крушари.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на гр. Добрич- ЗП ЗДРАВКО ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ, ДНД РЕНТ ЕООД, ЕКОСТРОЙ АД, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „В. Левски“; ул. „Цар Калоян“; ул. „Милев“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Козлодуй“.

На 03.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дебрене, с. Прилеп; ГРУ ЕКО 2- ЕКОЕНЕРГИЯ ООД- землище с. Дебрене; ИЛКО МАРИЯНОВ МИТКОВ-с. Дебрене; БОЛКАН ЕКО ТУРС ЕООД- с. Прилеп; ВиК с. Прилеп .

В периода 03.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Шабла – ул. „Батак“ – 15, 17; бл. „МНО“ – 7; ул. „Вихрен“ – 18, 24; ул. „Добруджа“ – 5; ул. „Заводска“ – 14, 20; ул. „Искър“ – 16; ул. „Клокотница“ – 1, 9, 10; ул. „Ком“ – 13; ул. „Лозенец“ – 13, 15, 16, 20; ул. „Марица“ – 17; ул. „Нефтяник“ – 5, 17, 19, 21, 22, 24, 28; ул. „Средна гора“ & ndash; 8, 11, 15, 19; местност „Рибарско селище“; ул. „Търновска“ – 42, 45, 50; ул. „Червено армейска“ – 13 Село Дуранкулак – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Четиринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Седемнадесета“; ул. „Двадесет и първа“; ул. „Двадесет и трета“; ул. „Двадесет и четвърта“ Село Граничар – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „ етвърта“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“ Село Ваклино – „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Осемнадесета“ Село Горун – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Девета“ Град Каварна – ул. „Андрей Василев Амира“ – 42; бл. „Боряна“; бл. „Република“; бл. „Русалка“; бл. „Чайка&l dquo;; бл. „Чиракман“; ул. „България“ – 27, 34; ул. „Добротица“ – 30, 32, 34; ул. „Дончо Ил. Стойков“ – 6, 8; ул. „Цар Калоян“ – 39, 44, 46, 55 Село Българево – ул. „Трета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Дванадесета“; ул. „Деветнадесета“; ул. „Тридесет и четвърта“; ул. „Тридесет и пета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 03.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – бул. „25 Септември“ – 7; ул. „Абрит“ – 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14; ул. „Ален мак“ – 14; ул. „Баба Тонка“ – 27, 30, 35, 36, 40; ул. „Богдан“ – 1, 11, 12, 15; ул. „България“ – 11; ул. „Брацигово“ – 15, 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Вежен“ – 1, 2, 5, 10, 16, 17; ул. „Вида Димитрова“ – 39; ул. „Витоша“ – 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; ул. „Гвардейска“ – 8, 9; ул. „Генерал Колев“ – 1, 3, 5, 8, 10, 19, 39, 43, 45, 76, 78, 80, 82, 92; ул. „Георги Кирков“ – 19 вх. Б, В; ул. „Даскал. Д. Попов“ – 1, 3, 5, 7, 15; ул. „Добричка епопея“ – 4, 6; ул. „Добруджа“ – 11, 13, 19; ул. „Екзарх Антим“ – 5; ул. „Загоре“ – 30; ул. „Захари Стоянов“ – 49; ул. „Иван Вазов“ – 24, 26, 28, 30, 32; ул. „Калиакра“ – 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 53; ул. „Кап. Д. Списаревски“ – 27, 29, 31, 35; ул. „Кирил и Методий“ – 10, 15, 17, 48; ул. „Кр. Договор“ – 11, 13; ул. „Малка Кайнарджа“ &n dash; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. „Марица“ – 1, 11; ул. „Методи Кусевич“ – 2 вх. А, Б, В, Г, Д; 4 ; ул. „Панайот Хитов“ – 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 56; ул. „Райко Даскалов“ – 10; ул. „Руен“ – 5, 6, 7; бул. „Трети март“ – 18, 20, 38; ул. „Славянска“ – 18; ул. „Хаджи Димитър“ – 9, 12, 13; ул. „Стефан Караджа“ – 1, 9, 10, 12; ул. „Черноризец Храбър“ – 14; ул. „Тимок“ – 3 вх. В, Г, Д; 8, 12; ул. „Тодор Каблешков“ - 17 Село Житница – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. Седемнадесета“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ ; ул. „Двадесет и втора“ Село Божурово – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета “; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесета“; ул. „Петнадесета“; ул. „Шестнадесета“; ул. „Седемнадесета“ Село Свобода – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. ‚Седма“; ул. „Осма“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“ Село Камен – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Единадесета“ Село Черна – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма “ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесет и втора“ ; ул. „Двадесет и трета“ ; ул. „Двадесет и четвърта“ Село Победа - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тр надесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Седемнадесета“ ; ул. „Осемнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ ; ул. „Двадесет и първа“ ; ул. „Двадесет и трета“ ; ул. „Двадесет и четвърта“ ; ул. „Двадесет и пета“ ул. „Двадесет и шеста“ ; ул. „Двадесет и осма“ ; ул. „Тридесет и първа“ Село Минково - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. &bdqu o;Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Четиринадесета“ Село Плачи дол - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Тринадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ ; ул. „Двадесета“ Село Свещарово - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Седма“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Тринадесета“ Село Котленци - - ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. „Трета“ ; ул. „Четвърта“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Десета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 03.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Генерал Тошево – ул. „Бузлуджа“ – 1, 4, 6, 7, 13, 17; ул. „Васил Априлов“ – 2, 4, 6; ул. „Витоша“ – 27, 31; ул. „Гавраил Генов“ – 2, 5, 8, 15; ул. „Гео Милев“ – 2, 10, 18; ул. „Георги Раковски“ – 1; ул. „Димитър Благоев“ – 2, 4, 6, 7, 12, 14, 33, 52, 53, 59, 63, 82; ул. „Добруджа“ – 47, 49, 56; ул. „Дружба“ – 1, 15, 19, 25, 31, 37, 39; ул. „Захари Стоянов“ – 7, 8; ул. „Иван Куманов“ – 1; ул. „Мадара“ – 4; ул. „Никола Вапцаров“ – 5, 12, 15, 17; ул. „Опълченска“ ; ул. „Отец Паисий“ – 7; ул. „Славянска“ – 2; ул. „Станьо Милев“ – 1, 2, 3, 4, 9, 15; ул. „Стефан Караджа“ – 1, 3, 6, 7, 8; ул. „Стефан Стамболов“ – 15; ул. „Странджа“ – 18, 19; ул. „Трети март“ – 26, 32, 34, 38, 40; ул. „Христо Ботев“ – 33, 35; ул. „Христо Минчев“ – 2, 11, 13, 19, 21; ул. „Цар Иван Шишман“ – 118; ул. „Черно море“ – 6, 30 Село Пленимир – ул. „Първа“ ; ул. „Пета“ ; ул. „Шеста“ Село Методиево – ул. „Първа“ ; ул. „Втора“ ; ул. Шеста“ ; ул. „Осма“ ; ул. „Девета“ ; ул. „Единадесета“ ; ул. „Дванадесета“ ; ул. „Четиринадесета“ ; ул. „Петнадесета“ ; ул. „Шестнадесета“ ; ул. „Деветнадесета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 03.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Град Балчик – местност „Овчаровски плаж“ ; местност „Разкопки“ ; местност „Изгрев“ ; местност „Сборно място“ ; местност „Фиш Фиш“ ; местност „Белите скали“ ; местност „Кулака“ ; ул. „Асен Петков“ – 9; ж. к „Балик“ – 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 35; ул. „Борис Янев“ – 1, 2, 19; ул. „Гео ги Бенковски“ – 56; ул. „Д – р Желязко Бончев“ – 3, 4, 5, 18; ул. „Д – р Иван Пенаков“ – 7; ул. „инж. Иван Чернев“ – 21, 23; ул. „Христо Ботев“ – 19, 23 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

В периода 02.10.2023 - 06.10.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Балчик: ул. Стара планина, ул. Варненска, ул. Тунджа, ул. Средна гора, ул. Черни връх, ул. Янтра, Бул. Люлин.