Срокът за отстраняване на неточности в данъчните декларации е 2 октомври

Офис на НАП Добрич напомня на гражданите и фирмите, че до 2 октомври могат да коригират допуснати неточности в данъчните си декларации

Срокът за отстраняване на неточности в данъчните декларации е 2 октомври

До момента 27 физически лица и 6 дружества са подали в приходната агенция некоректни данни, но все още не са ги поправили. Те не са посочили актуален имейл и телефон, за да може служител от НАП да ги информира за допуснатите неточности. Някои от тези граждани и дружества са декларирали право за ползване на данъчни облекчения за физическите лица или преотстъпен корпоративен данък за юридическите лица. Друга възможна причина декларациите им по чл.50 от ЗДДФЛ или чл.92 от ЗКПО да бъдат записани със статус „некоректни“ е наличие на несъответствие в декларирания размер на авансови вноски за данъци и реално внесените суми в бюджета, допълват още от НАП Добрич. Местният офис призовава данъкоплатците да проверяват резултата от обработка на подадените по електронен път формуляри и да ги коригират до 2 октомври, когато изтича срокът за подаване на коригиращи данъчни декларации от физическите и юридическите лица. От НАП напомнят още, че при откриване на грешка в декларираните данни, гражданите и дружествата имат право еднократно, в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. Тъй като последният ден на септември 2023 г. е събота, крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват още от приходната агенция.